TUYỂN DỤNG

HUONG BOUTIQUE tuyển dụng các vị trí:
- 𝗔𝗖𝗖𝗢𝗨𝗡𝗧𝗔𝗡𝗧 Kế toán
- 𝗦𝗔𝗟𝗘 𝗔𝗦𝗦𝗜𝗦𝗧𝗔𝗡𝗧 Nhân viên sale
- 𝗦𝗔𝗟𝗘 𝗔𝗦𝗦𝗜𝗦𝗧𝗔𝗡𝗧 Nhân viên bán hàng
- 𝗔𝗦𝗦𝗜𝗦𝗧𝗔𝗡𝗧 Trợ lý công việc
- 𝗛𝗥 𝗠𝗔𝗡𝗔𝗚𝗘𝗥 Quản lý nhân sự
Thông tin chi tiết: https://bitly.com.vn/FvEMC


>>>>>>
Liên hệ bộ phận tuyển dụng: 0912.304.991
▪Inbox : m.me/www.huongboutique.vn
▪Website: https://huongboutique.vn/
▪Instagram: https://www.instagram.com/huong.boutique/
>>>>>>>>
Hồ sơ vui lòng gửi về huongboutiqueofficial@gmail.com
Liên hệ: 0912.304.991

Giỏ hàng